ZHENGZHOU DMAC MACHINERY CO.,LTD.
Home > SUCCESS PROJECT
Zhengzhou Caizhong – Combiparker-L595

Zhengzhou Caizhong – Combiparker-L595

Zhengzhou Caizhong – Combiparker-L595

Zhengzhou Jingsanlu – Combiparker-L595

Zhengzhou Jingsanlu – Combiparker-L595

Zhengzhou Jingsanlu – Combiparker-L595

Zhengzhou Meiguihuayuan– Combiparker-L595

Zhengzhou Meiguihuayuan– Combiparker-L595

Zhengzhou Meiguihuayuan– Combiparker-L595

Zhengzhou Combilift-L550

Zhengzhou Combilift-L550

Zhengzhou Combilift-L550, 250 parking spaces

Beijing Zhongxiangyuan - Combilift-L550

Beijing Zhongxiangyuan - Combilift-L550

Beijing Zhongxiangyuan - Combilift-L550, 360 parking spaces

Xian Zhongzhou Dasha – Parksafe-L530

Xian Zhongzhou Dasha – Parksafe-L530

Xian Zhongzhou Dasha – Parksafe-L530, 756 spaces

Zhengzhou – ParkLift-L550

Zhengzhou – ParkLift-L550

Zhengzhou – ParkLift-L550, 24 spaces

Zhengzhou – Rotary parker-L595

Zhengzhou – Rotary parker-L595

Zhengzhou – Rotary parker-L595, 20 spaces

Shanghai – Combiparker-L595

Shanghai – Combiparker-L595

Shanghai – Levelparker-L560, 48 spaces

Beijing – Combiparker-L595

Beijing – Combiparker-L595

Beijing – Combiparker-L595, 118 spaces

Russia – Parksafe-L530

Russia – Parksafe-L530

Russia – Parksafe-L530, 98 spaces

Berlin – Combilift-L550

Berlin – Combilift-L550

Berlin – Combilift-L550, 102spaces

Harbin EUR Newtown - MultiParker-L530

Harbin EUR Newtown - MultiParker-L530

Harbin EUR Newtown - MultiParker-L530,164 spaces

Hebei Hengshui  - Combilift-L550

Hebei Hengshui - Combilift-L550

Hebei Hengshui - Combilift-L550, 86 spaces

Chengdu Xingfu Wuyu - Combilift-L530

Chengdu Xingfu Wuyu - Combilift-L530

Chengdu Xingfu Wuyu - Combilift-L530, 56 spaces